Aanvragen

Een aanvraag kan op elk moment van het jaar worden ingediend middels het aanvraagformulier.
Deze kan per e-mail of post gestuurd worden naar:

Stichting In den Vreemde
p/a Hagestraat 10
2011 CV Haarlem
info@indenvreemde.org

Termijn
De behandeltermijn is maximaal 3 maanden. De bijdragen van In den Vreemde worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Het is daarom raadzaam aanvragen minstens 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum in te dienen.

Back to top