Voor wie?

Stichting In den Vreemde steunt tijdelijk personen die vanwege hun kunstenaarschap c.q. intellectuele uitingen geen bescherming ondervinden, bedreigd worden of die het werken moeilijk dan wel onmogelijk wordt gemaakt.

Onder de doelgroep van Stichting In den Vreemde vallen aanvragers die aan één of meerdere van de volgende kenmerken voldoen:

  1. personen die buiten Nederland wonen en verblijven, aldaar in fysieke of geestelijke ballingschap verkeren en tijdelijke financiële en artistieke ondersteuning nodig hebben;
  2. personen die een tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst nodig hebben, op uitnodiging van Stichting In den Vreemde of via een aanverwante organisatie;
  3. personen die op eigen initiatief naar Nederland zijn gereisd of gevlucht en hier tijdelijke ondersteuning nodig hebben;
  4. vluchtelingen en asielzoekers met een artistieke of intellectuele status in het land van herkomst, die (al dan niet tijdelijk) naar Nederland komen of hier verblijven om hier hun artistieke c.q. intellectuele uitingen ongecensureerd te kunnen uitoefenen. 

Onder de doelgroep van Stichting In den Vreemde vallen nadrukkelijk geen mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden of mensenrechtenschendingen.

Individuele hulp via bestaande organisaties

In den Vreemde ondersteunt individuen. Een aanvraag wordt echter bij voorkeur door een organisatie gedaan, die de verantwoordelijkheid voor de persoon in kwestie op zich neemt.
De organisatie draagt daarmee de verantwoordelijkheid dat het beschikbaar gestelde bedrag op de afgesproken manier besteed wordt. Daarnaast begeleidt en ondersteunt de organisatie de persoon in kwestie.

Back to top