mies_coverOmdat ik in de wereld loop

‘Omdat ik in de wereld loop’ is een portret van Mies Bouhuys. Het geeft een beeld van haar leven en de manier waarop zij zich haar leven lang heeft ingezet voor de strijd tegen onrecht en voor vrijheid van meningsuiting.

Nederlandse tekst: Karin Snoep
Engelse vertaling: Klaas en Simone Levelt
Grafisch ontwerp: Takeadetour (Marnix de Klerk en Nina Mathijsen)
Druk: Drukkerij Raddraaier
ISBN 978-90-9028259-6 / NUR 321
128 pagina’s – € 14,50

©2014 Stichting In den Vreemde
Alle rechten voorbehouden

‘Omdat ik in de wereld loop’ is te bestellen via info@indenvreemde.org

Back to top