Kandidaten aanmelden voor de Herman Divendal Award kan in het Engels of Nederlands via het kandidatenformulier. Insturen kan naar: info@indenvreemde.org. Opgeven voor de Herman Divendal Award 2018 kan tot en met 22 december 2017.

Lees eerst het reglement. Zo kunnen kandidaten niet worden voorgedragen door zichzelf of door een organisatie waaraan zij op een of andere manier verbonden zijn.

Download het kandidatenformulier of kopieer onderstaande vragen naar een eigen document.

1. Persoonlijke gegevens van de indiener van de nominatie
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Organisatie (indien van toepassing)
Functie (indien van toepassing)
Website

2. Persoonlijke gegevens van de genomineerde
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Organisatie (indien van toepassing)
Functie (indien van toepassing)
Website

3. Informatie over de nominatie
a. Hoe bent u op de hoogte geraakt van de activiteiten van de genomineerde? (max. 100 woorden)
b. Wilt u de activiteiten beschrijven van de genomineerde, voor zover van toepassing voor de kandidatuur van de Herman Divendal Award? (max. 400 woorden)
c. Kunt u – in uw eigen woorden – aangeven waarom u vindt dat uw kandidaat in aanmerking komt voor de Herman Divendal Award? (max. 400 woorden)

4. Referenties
Kunt u minimaal 2 en maximaal 3 namen en contactgegevens geven van personen die de jury kan consulteren voor verifiëring en ondersteuning van de kandidatuur?

Referentie (per referent)
Naam
– Organisatie (indien van toepassing)
– E-mailadres
– Telefoonnummer

 

Back to top