Kandidaat aanmelden

De Herman Divendal Award is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een geëngageerde bruggenbouwer die zich actief en zichtbaar inzet tussen verschillende culturen. De kandidaten vervullen een voorbeeldfunctie door in Nederland mensen met uiteenlopende culturele en etnische achtergronden samen te brengen.

Een kandidaat aanmelden voor de Herman Divendal Award 2019 kan in het Engels of Nederlands via het kandidatenformulier of kopieer onderstaande vragen naar een eigen document. Mail dit naar: info@indenvreemde.org.  Lees eerst het reglement. Zo kunnen kandidaten niet worden voorgedragen door zichzelf of door een organisatie waaraan zij op een of andere manier verbonden zijn. Iemand opgeven kan tot en met 15 december 2018.

1. Persoonlijke gegevens 
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Organisatie (indien van toepassing)
Functie (indien van toepassing)
Website

2. Persoonlijke gegevens van de kandidaat
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Organisatie (indien van toepassing)
Functie (indien van toepassing)
Website

3. Achtergrondinformatie
a. Hoe ben je op de hoogte geraakt van de activiteiten van de kandidaat? (max. 100 woorden)
b. Beschrijf de activiteiten van de kandidaat, voor zover van toepassing voor de kandidatuur van de Herman Divendal Award? (max. 400 woorden)
c. Kunt je – in je eigen woorden – aangeven waarom je vindt dat de kandidaat in aanmerking komt voor de Herman Divendal Award? (max. 400 woorden)

4. Referenties
Kun je minimaal 2 en maximaal 3 namen en contactgegevens geven van personen die de jury kan consulteren voor verifiëring en ondersteuning van de kandidatuur?

Referentie (per referent)
Naam
– Organisatie (indien van toepassing)
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Back to top