Herman Divendal Award

Ter ere van de eerste voorzitter van de stichting, Herman Divendal, heeft In den Vreemde de Herman Divendal Award in het leven geroepen. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan een geëngageerde cultuurdrager of kunstenaar die zich actief en zichtbaar inzet als bruggenbouwer tussen verschillende culturen. De kandidaten zijn dragers van menselijkheid en vervullen een voorbeeldfunctie door mensen met uiteenlopende culturele en etnische achtergronden samen te brengen. Aan de Award is een bedrag verbonden van €10.000. € 5.000 is bestemd voor de winnaar persoonlijk en €5.000 voor het project waarmee de winnaar bruggen bouwt. Kandidaten zijn in Nederland actief.

Winnaars
2017 – Sahand Sahebdivani
2018 – Jan Meijer

Jury

De jury bestaat uit het bestuur van Stichting In den Vreemde, aangevuld met twee familieleden van Herman Divendal of Mies Bouhuys:
2017 – Marianne Mooij & Leo Divendal
2018 – Marianne Mooij & Josefien Mooij
2019 – Lidwien Divendal & Roos Kwakernaak

Reglement Herman Divendal Award

Artikel 1
De Herman Divendal Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een geëngageerde cultuurdrager of kunstenaar die zich actief en zichtbaar inzet als bruggenbouwer tussen verschillende culturen. De genomineerden zijn dragers van menselijkheid die een voorbeeldfunctie vervullen door het samenbrengen van mensen met uiteenlopende culturele en etnische achtergronden. Kandidaten zijn in Nederland actief.

Artikel 2
Aan de Award is een bedrag gekoppeld van € 10.000,-, waarvan de helft bestemd is voor de winnaar persoonlijk en de helft voor het project van de winnaar waar de nominatie mee samenhangt.

Artikel 3
De organisatie van de Herman Divendal Award is in handen van Stichting In den Vreemde.

Artikel 4
De jury bestaat uit de bestuursleden van Stichting In den Vreemde en jaarlijks twee wisselende externen, aan te wijzen door de stichting. De juryvoorzitter wordt jaarlijks aangewezen door de bestuursleden van Stichting In den Vreemde.

Artikel 5
Het aandragen van kandidaten voor de Herman Divendal Award staat open voor een ieder die denkt een geschikte kandidaat te kennen. Kandidaten kunnen niet worden aangedragen door zichzelf of door een organisatie waaraan zij op een of andere manier verbonden zijn.

Artikel 6
Uitgesloten van deelname zijn de juryleden van Stichting In den Vreemde en de organisaties waaraan zij eventueel direct of indirect verbonden zijn.

 

Artikel 7
De inzendingsvoorwaarden zijn:
– een volledig en correct ingevuld kandidatenformulier
– akkoordbevinding van het reglement
– aanmeldingen dienen uiterlijk 15 december voor 23.00 uur binnen te zijn bij Stichting In den Vreemde, via info@indenvreemde.org

Artikel 8
De jury onderzoekt voorafgaande aan de jurering of de inzendingen voldoen aan de inzendingsvoorwaarden. Inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden, komen niet in aanmerking.

Artikel 9
De jury heeft het recht voordragers of kandidaten te benaderen voor (nadere) toelichting.

Artikel 10
De jury nomineert 3 inzendingen en kiest daaruit een winnaar. De winnaar wordt bekendgemaakt op de dag van de uitreiking van de Herman Divendal Award op 8 februari.

Artikel 11
Over de uitspraak van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 12
Het verveelvoudigen van inzendingen t.b.v. de jurywerkzaamheden is toegestaan. Het materiaal van de inzendingen is beschikbaar voor publicaties en promotionele activiteiten. De organisatie van de Herman Divendal Award is gevrijwaard van het betalen van copyright en beeldrecht met betrekking tot de inzendingen.

Back to top